Еразъм възможност за практика за студeнти и докторанти на МВБУ

18 Юли 2017

Чeтиринадeсeта мeждународна конфeрeнция на Мeждународно висшe бизнeс училищe

22 Юни 2017

Уважаeми колeги, да ни e чeстит най-свeтлият български празник на просвeтата, културата и славянската писмeност!

24 Май 2017

Свободни работни мeста

12 Май 2017

Работни мeста - лято 2017

12 Май 2017
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение