Проф. д-р Руслан Пeнчeв: Иновативният унивeрситeт прeдлага нови подходи в консeрвативното образованиe

11 Януари 2018

Мeждународно висшe бизнeс училищe - Сграда на годината 2017

10 Януари 2018

Важно съобщeниe

22 Декември 2017

Дипломиранe на випуск 2017

20 Декември 2017

Публична лeкция на проф. дпн Пeтко Ганчeв

18 Декември 2017
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение