Начин на кандидатстванe

Обучаващи се в последна година на средното образование, преди сесия май-юни на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ).

 

  • Кандидатстване по документи - Ранен прием 2017 г.
  • Кандидатстване по документи (чрез оценки от матури) и чрез явяване на ТООП тест  - Прием месец Юли 2017 г.
  • Примерен ТООП тест
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение