Сроковe

Прием месец Юли 2017 г.

  • Подаване на документи - от 17 юли 2017 г. до 31 юли 2017 г. 
  • Класиране - 1 август 2017 г.
  • Записване - от 1 август 2017 г. до 4 август 2017 г.
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение