Сроковe

Ранен прием - 2019/2020 г.

  • Подаване на документи - от 10 декември 2018 г. до 27 януари 2019 г. 
  • Класиране - 28 януару 2019 г.
  • Записване - от 28 януари 2019 г. до 31 януари 2019 г.
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение