Сроковe

Ранен прием - 2018/2019 г.

  • Подаване на документи - от 2 май 2018 г. до 30 май 2018 г. 
  • Класиране - 31 май 2018 г.
  • Записване - от 31 май 2018 г. до 3 юни 2018 г.
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение