Сроковe

Прием 2019/2020 г.

  • Подаване на документи - от 13 юли 2019 г. до 28 юли 2019 г. 
  • Класиране - 29 юли 2019 г.
  • Записване - от 29 юли 2019 г. до 31 юли 2019 г.
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение