Начин на кандидатстванe

 

  • Завършили до 2008 година - приемен изпит
    - Тест за общообразователна подготовка ТООП - 7 юли 2018 г.
  • Завършили след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение