Сроковe

Ранен прием 2017 г. 

  • Подаване на документи - от 15 декември 2016г. до 19 април 2017г.
  • Класиране - 20 април 2017г.
  • Записване - от 20 април до 28 април 2017г. 

 

Прием месец Юли 2017 г.

  • Подаване на документи - от 2 май 2017 г. до 7 юли 2017 г.
  • Приемен конкурсен изпит (ТООП тест) - 8 юли 2017 г.
  • Класиране - 12 юли 2017 г.
  • Записване - от 12 юли 2017 г. до 21 юли 2017 г.
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение