Сроковe

Прием - 2018/2019 г.

  • Подаване на документи - от 17 септември 2018 г. до 19 септември 2018 г. 
  • Класиране - 20 септември 2018 г.
  • Записване - от 20 септември 2018 г. до 21 септември 2018 г.

 

 

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение