Сроковe

Прием месец Септември 2017 г.

  • Подаване на документи - от 11 септември 2017 г. до 19 септември 2017 г.
  • Класиране - 20 септември 2017 г.
  • Записване - от 20 септември 2017 г. до 21 септември 2017 г.
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение