Обяви за работа и стажовe

 

 

 

Административен асистент към Дирекция „Информационни технологии“ / Райфайзенбанк EАД

Ако Вие имате:

- Висше образование (икономическо, бизнес администрация, публични комуникации или друга свързана специалност)

- Много добро владеене на български и английски език

- Компютърна грамотност (MS Office, Internet browsers)

- Познания в работата с офис техника

- Отлични организационни и комуникационни умения, добро разпределяне на времето и способност за работа в екип

И искате да:

- Поддържате и разширявате информационната база данни за клиенти и партньори на Банкатa

- Организирате и координирате пътувания и работни срещи

- Съдействате в подготовката на презентации, доклади и други документи, свързани с дейността на Дирекция „Информационни технологии“

- Водите и насочвате входяща и изходяща кореспонденция и въпроси към съответните отдели в Дирекцията

- Извършвате превод на служебна документация от и на английски език

- Осъществявате комуникация по телефон и е-mail, съобразно изискванията на ИТ Ръководството

При нас ще намерите:

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

- Брутно месечно възнаграждение - 1100-1300лв.

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и предизвикателна работа

- Модерна офис среда

- Допълнително здравно осигуряване

- Застраховка Живот/ Злополука

- Ваучери за храна

- Спортна карта на преференциални условия

- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване:

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/150afe8694b2456ebbb18d842d7fbf1d/

 

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Младши специалист в отдел Кол център/ Райфайзенбанк EАД


Ако Вие сте:

- Студент (трети или четвърти курс) в икономически специалности

- С отлични комуникативни способности

- С добри компютърни умения

- С добро владеене на английски език (предимство)

И искате да:

- Предоставяте информация за продуктите и услугите на банката

- Поднасяте информацията на достъпен и разбираем език

- Подпомагате настоящите клиенти на банката, срещащи трудности при използването на даден банков продукт/услуга

- Познавате в детайли вътрешнобанковите процедури, процеси и приложни програми

При нас ще намерите:

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

- Брутно месечно възнаграждение – 1000-1100 лв. бруто

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и предизвикателна работа

- Модерна офис среда

- Допълнително здравно осигуряване

- Застраховка Живот/ Злополука

- Ваучери за храна

- Спортна карта

- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване:

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/63bb23fe98004c84ab07f52e0e22eedb/

 

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Младши специалист обслужване на клиенти / Райфайзенбанк EАД

Ако Вие имате:

- Висше икономическо образование

- Опит в работа с клиенти и/или плащания в банковата сфера (предимство)

- Умения за работа с компютър (MS Office)

- Добри комуникативни умения

- Добро владеене на английски език (предимство)

И искате да:

- Продавате продуктите, които банката предлага за физически и юридически лица

- Приемате, проверявате и обработвате клиентски документи и нареждания във връзка с откриване на сметки и транзакции

- Поддържате досиетата на клиентите

- Работите на каса с национална и чуждестранни валути

При нас ще намерите:

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

- Брутно месечно възнаграждение 1000-1100лв.

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и предизвикателна работа

- Модерна офис среда

- Допълнително здравно осигуряване

- Застраховка Живот/ Злополука

- Ваучери за храна

- Спортна карта

- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване:

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/8ce851765a3941a49126a3e5b546b081/

 

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Стажант в отдел Бек офис - Капиталови пазари и инвестиционно банкиране/ Райфайзенбанк EАД

Ако Вие:

- Сте студент икономическа специалност

- Имате добри компютърни умения (MS Office)

- Имате желание за придобиване на нови умения и усвояване на нови знания

- Умеете да работите в екип

И искате да:

- Натрупате опит в областта на капиталовите пазари и по-конкретно:

- обработка на FX и ММ сделки, сделки с благородни метали

- обработка на сделки с ценни книжа

- изплащане на лихвени и дивидентни плащания

- обработка на корпоративни събития свързани с ценни книжа

- изготвяне и изпращане на уводомления и потвърждения до клиенти

При нас ще намерите:

- 45-дневен неплатен стаж в една от водещите банки в България

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и интересна работа

- Високи стандарти, сигурност и отлична работна среда

- Възможност да получите препоръка и сертификат

- Стажантите сключват споразумение за неплатен 45-дневен стаж с Райфайзенбанк (България) ЕАД

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване:

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/9e8d1aff9ab64a0896663484dabcf065/

 

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Младши специалист Микробизнес / Райфайзенбанк EАД

Ако Вие имате:

-  Висше икономическо образование или сте студент последна година в икономическа специалност

-  Добри познания по Счетоводство

-  Добра компютърна грамотност (MS Office)

-  Отлични комуникативни умения и аналитично мислене

-  Умение да се адаптирате бързо към промени

-  Добро ниво на владеене на английски език (предимство)

И искате да:

- Контактувате с нови и съществуващи клиенти в сегмент микробизнес с цел предлагане услугите и продуктите на банката

- Участвате в процеса по изготвяне на предложения за кредитиране на микропредприятия, включващ:

  - комплектоване на необходимите документи

  - участие в анализирането на кредитни сделки

  - участие в изготвянето на договори за отпускане и обезпечаване на кредити

При нас ще намерите:

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

- Трудов договор при пълно работно време и възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и предизвикателна работа

- Модерна офис среда

- Допълнително здравно осигуряване

- Застраховка Живот/ Злополука

- Ваучери за храна

- Спортна карта

- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/25cc74108eaa45ad822c3ff86fa7cad5/

 

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Стажант администриране на персонала в отдел „Човешки ресурси“ / Райфайзенбанк EАД

Ако Вие:

-  сте наскоро завършил/a или последна година студент - икономическа или юридическа специалност, Човешки ресурси или Психология

-  искате да придобиете опит в областта на администрирането на трудово-правни отношения

-  имате много добри компютърни умения (MS Office)

-  владеете английски език на добро ниво

-  притежавате отлични комуникативни умения

-  умеете да управлявате ефективно времето си

И искате да:

- участвате в администрирането на процеса по набиране и подбор на нови служители

- осъществявате комуникация с одобрените кандидати за условията и документите необходими за назначаване на работа

- се научите да изготвяте всички документи свързани с назначаване, преназначаване и прекратяване на трудово-правните отношения със служителите

- администрирате заявления за отпуск и майчинство в системата HeRMeS

- изготвяте периодични справки и анализи за персонала

- подреждате документация, свързана с адмнистриране на персонала

- архивирате документи

При нас ще намерите:

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България

- 6-месечен платен стаж

- Брутно месечно възнаграждение 700лв. за 8-часов работен ден

- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

- Динамична и предизвикателна работа

- Модерна офис среда

- Гъвкаво работно време

- Допълнително здравно осигуряване

- Застраховка Живот/ Злополука

- Ваучери за храна

- Спортна карта

- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/65d8e54fc1f64c789a61053eb999ff1e/

 

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

 

Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа, с повече от 51 000 служители и над 14.2 милиона клиенти на 14 пазара в региона. Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на своите служители.

 

Junior IT Application Administrator/ Raiffeisenbank Bulgaria


If you are: 

- Studying computer Computer Science, Informatics or an equivalent program

- With basic knowledge of relational databases – MySQL, MS SQL, Oracle

- With understanding of xml, xsd (advantage),

- Excellent analytical and problem-solving skills

- With good command of English – level B2 at least

- Self-motivated and disciplined

- With good communication skills

- Team player

And you would like to:

- Gain experience with application systems (Transaction, Payment, Trade, etc.) ensuring smooth process of providing Bank services

- Perform application administration and maintenance of the application systems providing business service

- Work closely with the senior and mid-level application administrators to Ensure incident and problem resolution within SLA parameters

- Produce and maintain user documentation (when necessary)

- Work closely with QA team the business units to ensure quality and punctual software development within your responsibilities

- Provide on-going reporting of progress and keep work on time

You will find:

- Excellent opportunities for professional and career development in one of the leading banks in Bulgaria

- Various opportunities for learning and further development of the professional skills and competences

- Gross monthly salary 1300 – 1500 BGN

- Work with flexible working hours

- Dynamic and challenging job

- Modern working environment

- Additional health insurance

- Life/Accident Insurance

- Food vouchers

- Sport card

- Preferences for the bank products and services

Share your future with us!

Please, send your CV by using the button “Apply for this job” on the bottom of the following page.

https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/fe2d2410443e496393c1165eef3c609c/

 

Only short-listed candidates will be contacted.

All applications will be treated under strict confidentiality. Personal data are under special protection in accordance with the Law for Protection of Personal Data.

 

Raiffeisenbank (Bulgaria) is part of the Raiffeisen Bank International AG Group – one of the leading financial institutions in Central and Eastern Europe, with more than 51 000 employees and more than 14.2 million customers in 14 countries. In the last 20 years Raiffeisenbank (Bulgaria) has become one of the leading banks in Bulgaria providing high-quality services to its clients and career and development opportunities for its employees.

 

Стажантска програма към Комисията по помилване при Президента на Републиката

 

 

ЦЕЛИ:

 

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя за основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки в създаването и прилагането на основани на знание държавни политики.

 

 

 

ПРОГРАМАТА:

 

1. Стажантско обучение

 

Приетите стажанти:

 

- подписват декларация за поверителност и съгласие с условията на програмата;

 

- преминават през двуседмично интензивно обучение по наказателноизпълнително право, съдебна психология и психиатрия и свързани с нея експертизи, по помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите от затворите (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);

 

- преминават през едномесечно практическо обучение по разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.

 

 

 

2. Същинска дейност

 

Стажантите участват пряко в следните дейности на КП:

 

- разработване на проектодоклади по молби за помилване: проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.

 

- изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;

 

- управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

 

 

 

3. Срокове и организация

 

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на поне двама стажанти на основата на изготвяни от тях седмични графици.

 

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта.

 

На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ.

 

 

 

4. Изисквания към кандидатите

 

    Образование:

 

-  завършен 3 курс в специалност „Право“ или ,,Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по Конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по Наказателно право, а студентите по Публична администрация – от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;

 

- последен курс в специалностите ,,Психология“, ,,Международни отношения“ и ,,Социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

 

-    Владеене на чужд език;

 

-    Компютърни умения за работа с Microsoft Office;

 

-    Умения за работа в екип.

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СТАЖАНТИ:

 

1. Подаване на документи от кандидатите

 

  • Необходими документи:

 

  • CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;
  • Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;
  • Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

 

 

 

Адрес: гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ №2, Комисия по помилването – Стажантска програма или

 

електронен адрес: m.teodosieva@president.bg,  subject: Стажантска програма

 

Срок за получаване: до 16.30 часа на 31.10.2018 г.

 

Срок за класиране: 09.11.2018 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17.00 часа на 12.11.2018 г.

 

2. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

 

За въпроси: 02/9239 115 или m.teodosieva@president.bg

 

 

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение