Профeсор

Международно висше бизнес училище, Ботевград обявява конкурси за професор в професионално направление:

        3.6 Право (Информационно право)

        3.8. Икономика (Приложна икономика и макроикономическо регулиране)

Документи се подават в Учебен отдел към Центъра за дистанционно обучение, гр. София, ул. „Винсент ван Гог” 7, тел. 02 400 16 31

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение