Мeсeц Фeвруари 2018

Дата

21 февруари 2018 г.

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

 

Лектор

Доц. дтн Ганчо Вачков

 

Тема

Приложение на математическото моделиране при вземането на управленски решения

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение