Мeсeц Април 2018

Дата

18 април 2018 г.

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Зала 3.5

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение