Защита за придобиванe на образоватeлна и научна стeпeн "Доктор"

Кандидат

Саня Драганова Николич

 

Дата

08 ноември 2017 г.

 

Място

Международно висше бизнес училище

Център за дистанционно обучение

София, ул. Винсент ван Гог, 7

Етаж 3, Заседателна зала

 

Тема

Развитие и използване на информационно-комуникационните технологии в република Сърбия

 

Професионално направление

3.7 Администрация и управление

 

Научна специалност

Бизнесадминистрация (Бизнесадминистрация)

 

Автореферат ТУК

 

Рецензия проф. д.н. Николай Палашев

Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

 

Становище доц. д-р Борис Борисов

Становище проф. д-р Иван Цветкович

Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение