Плeнарно засeданиe

Проф. д-р инж. Щефан Кашай

Проф. д-р инж. Щефан Кашай преподава в Университета в Жилина, Словакия. Автор е на стотици научни разработи, 5 патента и изобретения в областта на предприемачеството и инженерните науки. Гост преподавател е във Fraunhofer institute в Мюнхен. Учредител и съучредител е на множество фирми в Словакия и извън нея. Проф. д-р Кашай е един от 1000 най-влиятелни лидери в света (1000 Leaders of World Influence) и е двукратен носител на титлата Международна личност на годината 1999/2000 (International Man of the Year), която му е присъдена от Centre Cambridge и American Biographical Institute.

 

Иво Маринов

Директор на общинско предприятие „Туризъм“ към Столична община. Работил е в Комитета по туризъм към Министерския съвет, Министерството на търговията и туризма, Министерство на културата и Държавната агенция по туризъм. Заема поста зам.-министър на туризма в кабинета „Борисов” през 2009 г.

 

Константин Райков

Член на Комисията за защита на потребителите, считано от 27 март 2015 г. От началото на 2001г. до момента Константин Райков е член на Адвокатска колегия - Хасково. В периода от 1998г. до 2001г. е главен юрисконсулт в „Нефтохим Инвест Холдинг”.

 

Жулиета Серафимова

Жулиета Серафимова е генерален директор на Гранд хотел София АД и на София хотелс Мениджмънт. Има над 20 години опит в сферата на хотелиерството и туризма. Специализирала е общ мениджмънт във Великобритания и стратегически хотелски мениджмънт в едни от най-престижните училища по хотелиерство – EHL в Швейцария и Cornell University в САЩ, където е завършила и специалната програма за генерални мениджъри на хотели. През 2012 г. е избрана от българската браншова организация за хотелски мениджър на годината.

 

Сийка Кацарова

Сийка Кацарова е сред учредителите на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и председател на Управителния му съвет от 2018 г. Тя е от двигателите за налагането на България на Европейската СПА карта, и е първата българска, избрана на ръководен пост в Европейската СПА Асоциация – от 2016 г. е неин Вицепрезидент. Инициатор е на проекта в ЕСПА: „Римските термални СПА дестинации на Европа – по Пътя на римляните (2016г) и др.

 

д-р Алекс Орешков

д-р Алекс Орешков е заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на специализираните експерти в туризма и председател на Контролния съвет на Бълграска туристическа камара. Той притежава богат и разностранен опит в областта на туризма. Експертизата на д-р Орешков съчетава по един уникален начин научно-изследователска и преподавателска  дейност, висши ръководни функции в администрацията, определящи държавната политика в туризма, практически опит като Генерален мениджър на водещи хотелски фирми и независими хотели.

 

инж. Любозар Фратев

инж. Любозар Фратев е учредител и Председател на Тракийски туристически район, председател на УС на Съвета по туризъм в гр. Пловдив, носител на почетното звание „Следовник на народните будители“.  Носител на Почетния знак на Пловдив. Над 25 години той ръководи една от най-успешните бизнес структури „Новиз“ в Пловдив.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение