КОНТАКТИ

Международно висше бизнес училище /МВБУ/

Адрес

Ботевград 2140, ул. Гурко 14

Телефон

+359 (0)723 688 12

Факс

+359 (0)723 688 13

Email

info@ibsedu.bg

Център за дистанционно обучение /ЦДО/

Адрес

София 1527, бул. "Васил Левски" 138

Телефон

+359 (0)2 400 16 30

Факс

+359 (0)2 400 16 28

Email

doinfo@ibsedu.bg
Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение