МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Шестнадесета международна научна конференция

22–23 март 2019 г., София

 

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА

Международно висше бизнес училище

 

Централната тема на конференцията са иновациите и предприемачеството, които се разпознават като основни движещи фактори за растеж и източници на конкурентни предимства във всички области на обществения живот – от икономиката, през социални сфери като образованието и здравеопазването, до културата, изкуствата и спорта като професионални дейности и начин за прекарване на свободното времет. Иновациите и предприемачеството осигуряват нови идеи и решения за съвременните предизвикателства, пред които са изправени бизнесът, образованието, околната среда. От своя страна бизнесът и образованието имат мисията да възпитават иновационна и предприемаческа култура, които да улесняват навлизането на новите технологии в реалния живот.

Шестнадесетата международна научна конференция на Международното висше бизнес училище има амбицията да се превърне в платформа за представяне на иновативни теории, продукти и услуги; дискусии по проблемите на политиките за интелигентна специализация и развитие на науката и образованието; популяризиране на добри практики и иновативни методи за трансфер на знание.

В рамките на двата конферентни дни наред с основните конферентни панели ще бъдат организирани кръгли маси и дискусионни сесии с цел обмен на идеи и възможности за сътрудничество между представители на науката, образованието и бизнеса.

 

Тематични направления

 

Секция I. Иновациите - източник на конкурентни предимства

 

Секция II. Предприемачество и креативност

 

Секция III. Трансформация на съвременните бизнес модели

 

Секция IV. Иновативни решения в образованието. Предприемаческите университети

 

Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други форуми или публикувани в други издания.

Конференцията ще се състои на 22-23 март 2019 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: гр. София, ул. Винсент ван Гог, 7

Участниците сами организират престоя си по време на конференцията.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение