Програма

22 Март 2019

 

08:30 - 09:30 Регистрация

09:30 - 10:45 Пленарно заседание

 

Откриване на конференцията

проф. д-р Теодора Георгиева

Зам. Ректор на Международно висше бизнес училище

 

Приветствие към гостите

г-жа Лена Гайдарска

Президент на Международно висше бизнес училище

Проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор на Международното висше бизнес училище

 

10:45 - 11:00 Кафе пауза

11:00 - 12:30 Дискусионен панел 

 

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Заседания по секции

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 17:00 Заседания по секции

 

Секция I. Иновациите - източник на конкурентни предимства

Секция II. Предприемачество и креативност

Секция III. Трансформация на съвременните бизнес модели

Секция IV. Иновативни решения в образованието. Предприемаческите университети

 

18:00 Коктейл

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение