Програма

15.06.2018 година

 

09:00 - 10:00 ч. Регистрация

10:00 - 11:00 ч. Пленарно заседание

Откриване на конференцията

проф. д-р Теодора Георгиева

Зам. Ректор на Международно висше бизнес училище

 

Приветствие от г-жа Лена Гайдарска

Президент на Международно висше бизнес училище

Приветствия от гостите

 

Основен доклад

проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор на Международно висше бизнес училище

 

11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 17:30 Заседания по секции

18:30   Коктейл

 

16.06.2018 година

 

10:00 - 11:00 Пленарно заседание

Доклади на ръководители на секции

Обобщаване резултатите от конференцията

проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор на Международното висше бизнес училище

 

Конференцията ще се състои в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: София, ул. Винсент ван Гог, 7

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение