Програма

16.06.2017 година

 

 

09:00 - 10:00 ч. Регистрация

10:00 - 11:00 ч. Пленарно заседание

Откриване на конференцията

проф. д-р Теодора Георгиева

Зам. Ректор на Международно висше бизнес училище

Приветствие от г-жа Лена Гайдарска

Президент на Международно висше бизнес училище

Приветствия от гостите

Основен доклад

проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор на Международно висше бизнес училище

11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 17:30 Заседания по секции

Секция 1     Конкурентоспособност на образователните услуги на глобалните пазари

Секция 2     Предприемачески университети и обучение в предприемачество

Секция 3     Мениджмънт и маркетинг на предприятието на 21 век

Секция 4     Финансови и счетоводни аспекти на бизнеса

Секция 5     Развитието на туризма и предизвикателства пред обучението и изследванията във висшите училища

Секция 6     Приложение на европейските стандарти за развитие на висшето образование

 

 

Кръгли маси

11:30 - 13:00 Сесия 1

13:00 - 14:00 Обедна почивка

14:00 - 15:30 Сесия 2

15:30 - 15:45 Кафе пауза

15:45 - 17:00 Сесия 3

18:30     Коктейл

 

 

17.06.2017 година

 

10:00 - 11:00 ч. Пленарно заседание

Доклади на ръководителите на секции

Обобщаване резултатите от конференцията

проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор на Международното висше бизнес училище

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение