Програма

16.06.2017 година

 ПРОГРАМА

 

09:00 - 10:00 ч. Регистрация

10:00 - 11:00 ч. Пленарно заседание

Откриване на конференцията

проф. д-р Теодора Георгиева

Зам. Ректор на Международно висше бизнес училище

 

Приветствие от г-жа Лена Гайдарска

Президент на Международно висше бизнес училище

Приветствия от гостите

 

Основен доклад

проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор на Международно висше бизнес училище

 

11:00 - 11:30 Кафе пауза (зала 1.1)

11:30 - 17:30 Заседания по секции

 

Пленарно заседание (зала 2.1)

Секция 1 Конкурентоспособност на образователните услуги на глобалните пазари (зала 2.1)

Секция 2 Предприемачески университети и обучение в предприемачество (зала 1.2)

Секция 3 Мениджмънт и маркетинг на предприятието на 21 век (зала 2.2)

Секция 4 Финансови и счетоводни аспекти на бизнеса (заседателна зала)

Секция 5 Развитието на туризма и предизвикателства пред обучението и изследванията във висшите училища (зала 4.2)

Секция 6 Приложение на европейските стандарти за развитие на висшето образование (зала 4.1)

 

Кръгли маси

 

11:30 - 13:00 Сесия 1

13:00 - 14:00 Обедна почивка (зала 1.1)

14:00 - 15:30 Сесия 2

15:30 - 15:45 Кафе пауза (зала 1.1)

15:45 - 17:00 Сесия 3

18:30     Коктейл (фоайе партер и градина)

 

17.06.2017 година

 

10:00 - 11:00 Пленарно заседание (зала 2.1)

Доклади на ръководители на секции

Обобщаване резултатите от конференцията

проф. д-р Руслан Пенчев

Ректор на Международното висше бизнес училище

 

Конференцията ще се състои в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: София, бул. Васил Левски 138

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение