Програма

 

22 Март 2019

 

08:30 - 09:30 Регистрация

09:30 - 10:15 Пленарно заседание

Откриване на конференцията

   Проф. д-р Теодора Георгиева

   Зам. Ректор на Международно висше бизнес училище

Приветствие към гостите

   Г-жа Лена Гайдарска

   Президент на Международно висше бизнес училище

Приветствие към гостите

   Проф. д-р Руслан Пенчев

   Ректор на Международното висше бизнес училище

Пленарен доклад

10:15 - 10:30 Кафе пауза

10:30 - 12:00  Дискусионен панел „Иновационна политика за интелигентна специализация – възможности и перспективи“

Модератор: проф. Теодора Георгиева

Участници:

   Представител на Министерство на икономиката

   Представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП

   Представител на Министерство на образованието и науката

   Представител на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

   Представител на Фонд мениджър на финансови инструменти в България

12:00 – 13:00 Обяд

13:00 – 15:00 Заседания по секции

   Секция I. Иновациите – източник на конкурентни предимства

   Секция II. Предприемачество и креативност

   Секция III. Трансформация на съвременните бизнес модели

   Секция IV. Иновативни решения в образованието. Предприемаческите университети

15:00 – 15:15 Кафе пауза

15:15 – 16:15 Кръгла маса „Данъчна политика – проблеми и предизвикателства“

Модератор: проф. Ирина Цакова

Участници:                                      

   Представител на Министерство на финансите

   Представител на Национална агенция за приходите 

16:30 – 17:30 Кръгла маса „Предприемаческа среда в България“

Модератор: доц. Стела Балтова

Участници:

   Представител на BESCO – The Bulgarian Startup Association

17:30 – 18:00 Пленарно заседание

Обобщаващи резултати от конференцията

18:30 Коктейл

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение