Научeн съвeт

 

Председател:

Проф. д-р Руслан Пенчев

 

Членове:

Проф. Теодора Георгиева

Проф. д-р ик. н. Соня Милева

Проф. д-р ик. н. Невяна Кръстева

Проф. д-р ик. н. Нено Павлов

Проф. д-р Николина Попова

Доц. д-р Стела Балтова

Доц. д-р Миланка Славова

Доц. д-р Илиан Минков, Ръководител на катедра "Индустриален бизнес", Стопански факултет, Икономически университет-Варна, Член на Научния съвет на Научноизследователския институт при ИУ-Варна (http://research.ue-varna.bg/)

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение