Важни дати

Краен срок за получаване на заявки и докладите – 28 април 2017

Краен срок за плащане – до 28 април 2017 г. за участие с доклад и в деня на регистрацията за участие без доклад.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение