Важни дати

Краен срок за получаване на заявки – 28 февруари 2018 г.

Краен срок за получаване на доклади – 30 април 2018 г.

Краен срок за плащане – до 30 април 2018 г. за участие с доклад и в деня на регистрацията за участие без доклад.

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение