Контакти

 

Надежда Ангелова, координатор, тел. +359 0723 68 820

Димитър Димитров, председател на техническа комисия, тел. +359 0723 68 817

 

ул. “Гурко” № 14

Ботевград, 2140

факс: +359 0723 68 813

е-mail: conference@ibsedu.bg

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение