Програма Еразъм

Програма „Еразъм+“

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбинa.

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина.

Прeди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала, изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студентите/персонала Споразумение за обучение (Learning Agreement)/Споразумение за мобилност (Mobility Agreement), а с непреподавателския състав – Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

 

Информация и полезни съвети може да получите от:

 Офис Еразъм на МВБУ:

ул. Винсент ван Гог 7,

ЦДО, гр. София 1407

 

Еразъм координатор: Даниела Георгиева

тел. +359 2 907 82 31

е-mail: dgeorgieva@ibsedu.bg   

 

Център за развитие на човешките ресурси

Национална агенция по Програмата „Учене през целия живот”

тел.: 02/91 550 10

факс: 02/91 550 48

e-mail: hrdc@hrdc.bg

 

Полезни връзки:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://ec.europa.eu/index_en.htm

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение