Входящи студeнти

Входящи студенти

МВБУ предлага на студенти от университети партньори възможност да учат в България и да се докоснат до българската култура и образователна система, без да се налага да заплащат допълнителна такса за обучение.

За да подкрепим престоят Ви в България, ние Ви предлагаме много услуги, включително наставничество и ориентационни срещи.

Студентска Мобилност

Студентите имат възможност да прекарат период от своето обучение в университет от програмна или партнираща страна в рамките на уредените в споразумението между институциите условия. Те получават субсидия, нар. грант, която има за цел да подпомогне студентите в разходите им за обучение в друга страна като пътуване, езикова подготовка и да покрие раликите в стандарта на живот. Сумата зависи от няколко елемента и е различна за различните страни.

Пълното академично признаване на периода на обучение в чужбина трябва да бъде осигурено преди заминаването чрез сключването на споразумение за обучение.

Възможност да участват в програмата има всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти от страна, участваща в програмата, с изключение на студентите, които са в първа година от своето обучение.

Критерии

Има няколко критерия, на които Вие, като Еразъм студент трябва да отговаряте:

  • Да бъдете номиниран от своя изпращащ университет;
  • Да имате добри академични резултати;
  • Да имате задоволително ниво на владеене на английски език.

Кандидатстване

За да бъдете Еразъм студент в МВБУ, Вие първо трябва да се свържете с Еразъм координатора във Вашия университет, след това да изчетете и попълните формата за кандидатстване и да я изпратите на посочените контакти преди крайните срокове:

Допълнителни документи към формата за кандидатстване:

  • Копие на паспорт/ лична карта;
  • Мотивационно писмо;
  • CV;
  • Копие на европейска здравна карта или копие на здравна застрахователна полица;
  • Два екземпляра на споразумението за обучение, подписани и подпечатани от Еразъм координатора във Вашия изпращащ университет;
  • Копие от академична справка на английски език;
  • Сертификат за владеене на английски език или доказателство за нивото на владеене на езика.

Потвърждение и прием

След като Вашата кандидатура бъде одобрена, Вие ще получите „Писмо за одобрение“ на посочената от Вас електронна поща.

Академична справка

В края на Вашия период на обучение в МВБУ или малко след завръщането Ви в изпращащата институция ще получите академична справка с постигнатите от Вас резултати, включваща обяснение за системата за оценяване в МВБУ.

Програми за обучение

Подробна информация относно програмите за обучение в МВБУ може да намерите в курсовия каталог.

Еразъм координатор – Ралица Илиева

E-mail: rilieva@ibsedu.bg

бул. Васил Левски 138, ЦДО София

1527 София

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение