Работно врeмe

Работно време на библиотеката:

От понеделник до петък:

  • от 08.00 до 12.00
  • от 13.00 до 17.00

В събота и неделя библиотеката не работи

Контакт:

Анелия Монева - Директор библиотека

Тел: +359 0723 688 26

E-mail: amoneva@ibsedu.com

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение