Работно врeмe

Работно време на библиотеката:

София, ЦДО на МВБУ

Понеделник, Вторник и Петък

  • от 08.30 до 12.00
  • от 13.00 до 17.30

Ботевград, сградата на МВБУ

Сряда и Четвъртък

  • от 08.30 до 12.00
  • от 13.00 до 17.00

В събота и неделя библиотеката не работи

Контакт:

Анелия Монева - Директор библиотека

Телефон Ботевград: +359 723 688 26

Телефон София: +359 2 907 82 18

E-mail: amoneva@ibsedu.com

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение