Бизнeсадминистрация

Предоставя базови и специализирани знания в областта на икономиката, управлението, комуникацията, дигиталната трансформация на бизнеса. Създава умения за работа както в мултинационална среда на големи компании, така като част от екипа на малки и средни фирми. Прилага модерни образователни методи чрез възможностите на съвременните информационни технологии, така че студентите да се запознаят с водещите практики, бизнес процесите и средата за вземане на оперативни и стратегически ориентирани решения за развитие. Програмата предлага профилираща специализация: онлайн предприемачество и бизнес, която подготвя студентите за стартиране на собствен бизнес и за трансформиране на бизнес процесите на дигитална основа.

 

Форма на обучение: Редовна  Задочна  Дистанционна

 

Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Специализация

 • Онлайн предприемачество и бизнес

Продължителност

 • 4 години (8 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Как да се основе и менажира онлайн компания
 • Познаване на бизнес средатаи бизнес моделите в онлайн бизнеса
 • Генериране и обработка на данни; ценообразуване
 • Конкурентен анализ на вътрешна и външна бизнес среда
 • Бизнес комуникации на български и чужд език
 • Работа в екип
 • Наемане на виртуален персонал от чужбина
 • Инициативност
 • Външно и вътрешно предприемачество
 • Компоненти и менажиране на онлайн продажбите
 • Изграждане на бизнес и маркетинг стратегия
 • Аналитично мислене
 • Управление и организация на времето

Кариерно развитие

Управител в онлайн бизнес, маркетинг мениджър, бизнес анализатор, предприемач в секторите:

 • Индустрия
 • Социална икономика
 • Търговия

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

ECTS кредити: 250

Начин на кандидатстване:

 • Завършили до 2008 година - мотивационно есе 
 • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
 • Кандидатстване по документи (диплома за висше образование)

 

Прием - 2018/2019 г.

 • Подаване на документи - от 17 септември 2018 г. до 19 септември 2018 г.
 • Класиране - 20 септември 2018 г.
 • Записване - от 20 септември 2018 г. до 21 септември 2018 г.

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение