Бизнeсадминистрация

Планираш да оглавиш семейния бизнес, да ръководиш мултинационална компания или да реализираш собствена иновативна идея?

Настрой се да мислиш по различен начин, бъди дързък, развий своите ръководни умения и използвай силата на бизнеса, за да създадеш един по-добър свят.

Бизнесадминистрацията е туптящото сърце на всяка фирма. Тя е добре смазания механизъм, без който не би могла да съществува нито една успешна бизнес структура.

И ако все още си представяш притеснена секретарка с чаша кафе – време е да смениш гледната точка.

Можем да определим Бизнесадминистрацията като модерна и многолика дисциплина, която поставя фундамента на правилното разбиране на всички бизнес модели, фокусирана към създаването и развитието на успешна вътрешна среда в организацията. Тя включва познания за управление на хора, ресурси и процеси, по най-ефективния начин, с цел постигането на конкретни бизнес цели.

 Защо да избереш нашата програма по Бизнесадминистрация?

Програмата предоставя цялостно въведение в света на бизнеса: представя икономическата и финансова рамка, в която бизнесът функционира, както и успешни бизнес модели на регионално и международно ниво.

Програмата е вдъхновена от нуждата за създаване на пряка връзка между образованието и бизнеса, осигурява академични знания и практически умения, които ще ти позволят да започнеш своята успешна бизнес кариера. Учебната програма е  детайлно структурирана така, че да обхване редица области от управлението на бизнеса – счетоводство, финанси, икономика, маркетинг и мениджмънт. Ще научиш как бизнесът функционира, както и регионалните и международните икономически условия, засягащи важни бизнес решения. Ще се научиш да изграждаш успешна бизнес стратегия със силен акцент върху етиката.

Ще се обучаваш в малки групи, които позволяват персонална подкрепа през цялото време на твоето обучение и кариерна ориентация.

 Придобивани компетенции

Още в началото на тази програма ще бъдеш насърчаван да мислиш като ръководител.

Като бизнес администратор от теб ще се изисква да гарантираш, че частта от организацията, за която отговаряш, се представя добре.

По време на обучението си ще развиеш своите способности за критично и аналитично мислене, ще се научиш как да поемаш отговорностите на ръководител, да управляваш успешно времето си, да решаваш проблеми и вземаш решения в силно конкурентна среда, да комуникираш ефективно и да вдъхновяваш другите.

Ще се научиш как да разбираш цялостната структура на бизнес организациите и тяхното развитие в регионален и международен аспект. Ще научиш основните бизнес теории и концепции, ще овладееш умения за анализ на данни, финансов анализ и управление на проекти, стратегически проучвания и управление на кризи.

 Кариерно развитие

Над 80% от нашите студенти започват работа незабавно, като избират кариера в международни компании, правителствени агенции, неправителствени организации и консултантски фирми.

Тази специалност ти дава възможност да избереш от огромното разнообразие на мениджърски роли: оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, мениджър човешки ресурси, Account Manager.

 Форма на обучение

Редовна  Задочна  Дистанционна

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  ти позволява да продължиш обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение, което  дава възможност за кариерна реализация както в България, така и в рамките на целия Европейски съюз.

 

Каквито и да са твоите знания и умения, МВБУ те подготвя за вълнуващото бъдеще, за което мечтаеш!

 

Възможности за продължаване във всички магистърски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/16-magistarski-programi

Базови

Микроикономика

Основи на управлението

Математика

Основи на правото

Английски език 1

Макроикономика

Бизнес комуникации

Информатика

Маркетинг

Управление на човешките ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Психология

Стопанска история

Английски език 2

 

Специални

Търговско право

Публични финанси

Управление на проекти

Моделиране и анализ на решения

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Институции и политики на Европейския съюз

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуалната собственост

 

Избираеми

1 от 2

Философия

Социология

2 от 4

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Международни отношения

Международни икономически отношения

 

Специализация Предпримачество и бизнес

     1. Управление на иновациите

     2. Управление на бизнес услугите

     3. Управление на операциите

     4. Въведение в предприемачеството

 

Специализация E-бизнес

     1. Управление на иновациите

     2. Управление на бизнес услугите

     3. Информационни технологии в бизнеса

     4. Въведение в е-бизнеса

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

  • Завършили преди 2008 година -  тест за общообразователна подготовка (ТООП)
  • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи след завършено висше образование (диплома за висше образование)

 

Прием - 2019/2020 г.

  • Подаване на документи - от 01 юни 2019 г. до 05 юли 2019 г. 
  • Класиране - 09 юли 2019 г.
  • Записване - от 09 юли 2019 г. до 12 юли 2019 г. вкл.

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение