Управлeниe на проeкти

В съвременната бизнес среда знанията и компетенциите за управление на проекти са естествена и задължителна част от подготовката на съвременните ръководители, независимо от приложната сфера.

Магистърската програма по „Управление на проекти“  използва системния подход за разработване и управление на проекти и подготвя професионалисти, способни успешно да  ръководят проекти в различни области.

Съдържанието на програмата е изцяло съобразено със световните стандарти за знания, умения и компетенции в областта на управлението на проекти и в частност с изискванията на Американския институт по управление на проекти (PMI-PMBOK) и световния стандарт ISO 10006:2003.

Програмата е предназначена за всеки, който иска да е професионалист по управление на проекти в бизнеса или в публичната сфера.

 

Форма на обучение: Дистанционно

 

Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Увеличи

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - от 15 януари 2018 г. до 19 февруари 2018 г.
 • Класиране - 20 февруари 2018 г.
 • Записване - от 20 февруари 2018 г. до 23 февруари 2018 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

 

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение