Управлeниe на сигурността

Магистърската програма по „Управление на сигурността“ е фокусирана върху знанията и компетенциите, необходими за успешното управление на сигурността във всичките й аспекти в съвременното конкурентно обкръжение. Подготвя лидери с иновативно мислене и подходи в съвременното управление на сигурността (в пресечната точка на бизнес, информационни технологии и глобализация). Съдържанието е с практическа насоченост и включва теми, осигурени от водещи специалисти по проблемите на сигурността на Израел.

След успешно завършване на програмата се придобиват знанаия и компетенции за създаване, реализиране и управление на системи за сигурност и  използване на технологични иновации в областта на сигурността. Формират се компетенции за оценка, проектиране и развиване на конкретни системи чрез информационните технологии, в зависимост от изискванията на сектора. Развива се способност за управление, разработване и внедряване на системи за сигурност в организациите.

 

Форма на обучение: Задочна

 

 Бихте могли да се свържете с нас, ако имате въпроси: Контакти МВБУ

Увеличи

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - от 23 юли 2018 г. до 28 септември 2018 г.
 • Класиране - 1 октомври 2018 г.
 • Записване - от 1 октомври 2018 г. до 8 октомври 2018 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение