Туризъм

Искаш да станеш лидер и да превърнеш страстта си към пътуване и приключения в начин на живот, да мотивираш хората около себе си и да бъдеш независим?

Настрой се да мислиш по различен начин, отвори съзнанието си и пусни на воля своя предприемачески дух, за да откриеш пътя, който ще те отведе до успеха!

Подготви се за кариера в една от най-големите индустрии в света и неограничени възможности за международен бизнес. Научи се да посрещаш предизвикателствата в сфера, в която развитието на технологиите и обслужването на клиентите стават все по-важни.

Туризмът, хотелиерството и ресторантьорският мениджмънт са области, в които през последните години се отчита най-голям икономически растеж в световен аспект. Туристическата индустрия засяга всички световни икономики и предоставя широк спектър от възможности и предизвикателства.

През 2018 година туристическият сектор в България бележи ръст от 4,4% спрямо 2017, а бизнес туризмът отбелязва ръст с 10,6%.  През 2018 година България е приела над 9 милиона чуждестранни туристи. Това обуславя нарастващото търсене на мотивирани и добре обучени служители в области като стратегическо планиране, управление на човешките ресурси, работа с клиенти и маркетинг.

 Защо да избереш нашата програма по Туризъм?

Програмата ни по Туризъм  отрежда на МВБУ престижното 2-ро място в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Учебното съдържание съответства на световните стандарти в областта на теорията и практиката на туризма. Програмата е специално създадена, за да отговори на нуждите на работодателите, тя осигурява квалификация и умения, необходими за успех в силно конкурентна бизнес среда.

В тази академична програма ще намериш необходимото съчетание от икономически, социални и поведенчески науки в перспективата на туристическите услуги, ще научиш детайли за развитието на туризма и неговото влияние върху обществото, околната среда и икономиката. Ще развиеш своите комуникативни умения и езикови компетенции като преминеш задължително за индустрията обучение по западни езици.

Ще научиш какво влияние оказва туризмът върху различните култури и кои икономически фактори играят най-голяма роля. Ще се запознаеш с всички аспекти на управленската позиция и ще се научиш как да продаваш продукт или услуга, използвайки специфични маркетингови инструменти.

 Придобивани компетенции

Тази програма е създадена, за да ти осигури знанията и уменията, от които се нуждаеш, за да бъдеш подготвен за управленските предизвикателства в частния и публичния сектор.

Тъй като туристическата индустрия е доминирана от малки и средни предприятия, възможността да придобиеш предприемачески умения е важна за твоята бъдеща кариера. Ще бъдеш обучен да заемаш мениджърска позиция в туризма или да станеш успешен собственик на туристически бизнес чрез овладяване на  набор от аналитични инструменти, вкл. как успешно да управляваш операциите и процесите в регионален и международен контекст.

 Кариерно развитие

Очевидно е, че можеш да станеш управител на хотел или на туристическа агенция, но много от нашите завършили студенти използват придобитите знания и умения, за да навлязат в професии, в които разбирането на глобалните бизнес процеси ги прави незаменими за организацията.

Наши студенти са намерили реализация като туристически съветници в местната власт или на национално ниво, мениджъри на центрове за културно и природно наследство, кариера в международни авиолинии и летища, политици, собственици на успешен бизнес.

 Форма на обучение

Редовна  Задочна Дистанционна

 Продължителност

4 години (8 семестъра)

 Кредити

Въвеждането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити / ECTS /  ти позволява да продължиш обучението си във всеки един Европейски университет.

ECTS кредити: 250

 Диплома

Завършилите програмата получават диплома с образователна степен Бакалавър и Европейско дипломно приложение, което  дава възможност за кариерна реализация както в България, така и в рамките на целия Европейски съюз.

 

Каквито и да са твоите знания и умения, МВБУ те подготвя за вълнуващото бъдеще, за което мечтаеш!

 

 

Базови

Икономикс - 1 (Микроикономика)

Въведение в туризма

Бизнес комуникации

Информационно осигуряване на туристическата дейност

Икономикс - 2 (Макроикономика)

Основи на управлението

Количествен анализ и бизнес решения

Основи на правото

Английски език 1

Основи на маркетинга в туризма

Социално-икономическа статистика

 

Специални

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Междукултурни различия и гостоприемство

Планиране и развитие на туризма

Психология

Английски език 2

Влияния на туризма I част

Туристическо предлагане

Финанси и счетоводство на туристическото предприятие

Маркетингов анализ на туристическия пазар

Влияния на туризма II част

Търговски умения

Теренно проучване на туристическа дестинация

Разработване на концепция за туристически продукт

Управление на човешките ресурси

Втори чужд език

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството в туризма

Управленски умения

 

Избираеми

Базови 1 от 2

Философия

Социология

 

Специални

специализация Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Екскурзоводство

Туристически организации

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

География за травел агенти

Дигитализация в посредническата дейност в туризма

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

специализация Мениджмънт в хотелиерството

Организация и планиране на кетъринг събития

Индустрия на гостоприемството

Технология на хотелските операции

Управление на операциите в хотелиерството

Управление на специални събития

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

специализация Мениджмънт в ресторантьорството

Организация и планиране на кетъринг събития

Хигиена на храненето

Технология на ресторантьорството

Управление на ресторантьорството

Управление на специални събития

Бизнес преговори и договорни отношения в туризма

 

Държавен изпит

Начин на кандидатстване:

  • Завършили преди 2008 година -  тест за общообразователна подготовка (ТООП)
  • Завършили 2008 и след 2008 година - по документи (чрез оценки от матури)
  • Кандидатстване по документи след завършено висше образование - диплома за висше образование

 

Прием - 2019/2020 г.

  • Подаване на документи - от 01 юни 2019 г. до 05 юли 2019 г. 
  • Класиране - 09 юли 2019 г.
  • Записване - от 09 юли 2019 г. до 12 юли 2019 г. вкл.

 

Условия за кандидатстване

 

 

Такси
Такси за кандидатстване
ТООП (Тест за общообразователна подготовка) 30 лв.
Матура 30 лв.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Бакалавърски програми на български език (редовна и задочна форма на обучение) 840  лв.
Бакалавърски програми на български език (дистанционна форма на обучение) 900 лв.
Бакалавърска програма на английски език
- за български граждани 1150 лв.
- за граждани на ЕС 1150 €
- за граждани на страни извън ЕС 2000 €
Намаления на семестриалните такси в бакалавърските програми се допуска в следните случаи:
Инвалиди със степен на инвалидност от 75% и кръгли сираци /до 22 години за редовна форма на обучение/ - с 50 % намаление.
Семейни намаления - за учебната такса на втория и всеки следващ член на едно семейство (съпрузи, братя, сестри, родители и деца) - с 50 % намаление.
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение