Ивeнт Мeниджмънт

Магистърската програма "Ивент Мениджмънт" на МВБУ представлява високо квалификационен курс, съответстващ на професионалните изисквания на съвременното глобално търсене на корпоративни, публични и дестинационни събития.

Тя е предназначена за тези, които имат квалификация в областите на управление на туризма, бизнес администрация, икономика, хуманитарни и социални науки и креативни индустрии, както и за професионалисти в областта на ивент мениджмънт и свързани с него съпътстващи дейности.

Магистърската програма осигурява цялостен компетентностен профил от знания, аналитични и практически умения за планиране, организиране и провеждане на мащабни събития. Тя акцентира върху техниките за управление на проекти и комуникационните умения. Сравнително предимство на програмата е придобиването на професионално знание за създаване на креативни концепции за събития и прилагането им за брандинг и маркетиране на организации и туристически дестинации.

Професионалната реализация на завършилите магистърската програма "Ивент Мениджмънт" е свързана с организационна, маркетингова, мениджърска, включително проектно-мениджърска и арт-мениджърска функция в сферите на: конферентен и делови туризъм, културни събития, спортни събития, събития, провеждани в хотели/курорти/круизни кораби, корпоративни и публични събития, туристически дестинационни събития, събития в креативните индустрии и други.

 

Форма на обучение: Дистанционно

Увеличи

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - от 23 юли 2018 г. до 28 септември 2018 г.
 • Класиране - 1 октомври 2018 г.
 • Записване - от 1 октомври 2018 г. до 8 октомври 2018 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение