Ризорт и СПА мeниджмънт

Магистърската програма "Ризорт и СПА мениджмънт" на МВБУ е високо квалификационен курс, подготвящ специалисти за мениджърски позиции в областта на управлението на курорти и СПА центрове - хотелски и самостоятелни.

Тя е предназначена за тези, които имат квалификация на ниво ОКС "бакалавър" в областите на туризма, бизнес администрацията, икономиката, хуманитарните и социалните науки, както и за професионалисти от практиката, работещи в областта на Ризорт и СПА туризма, и в свързани с него дейности.

Магистърската програма изгражда компетентностен профил от знания и аналитични и практически умения за планиране, развитие и управление на курорти и СПА-центрове. Тя акцентира върху техниките за управление на проекти и комуникационните умения. Сравнително предимство на програмата е придобиването на професионални умения за разработване на креативни концепции за развитие на продукта на СПА туризма и взаимодействие с местните общности.

Професионалната реализация на завършилите магистърската програма "Ризорт и СПА мениджмънт" е свързана с организационна, маркетингова, мениджърска, проектно-мениджърска функция в сферата на СПА туризъм, както и в сферата на разработването и реализирането на продуктови концепции за развитие на туристически продукт на дестинационно ниво.

 

Форма на обучение: Дистанционно

Увеличи

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - от 23 юли 2018 г. до 28 септември 2018 г.
 • Класиране - 1 октомври 2018 г.
 • Записване - от 1 октомври 2018 г. до 8 октомври 2018 г.

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2017/2018 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение