Бизнeс, eзик и култура

Магистърската   програма   е    предназначена  за всички с интереси в развитието на международния    бизнес,       културното многообразие, социокултурната среда, с възможност за специализация  по  отношение  на различни геополитически региони. Учебното съдържание   е   насочено   към   придобиване на компетенции и познания в сферата на международния бизнес, предприемачеството, инвестиционния мениджмънт, устойчивото развитие, корпоративната социална отговорност в междукултурната среда. Избираемите дисциплини дават възможност за профилиране  и задълбочаване на познанията за специфични пазари – Близък Изток, Азия, Европейски съюз, Балканите.

Форма на обучение: Задочна

Продължителност

 • 1,5 години (3 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Общи управленски компетенции
 • Специфични, диференцирани в областта на международните икономически отношения
 • Социални, междукултурни и комуникативни компетенции
 • Изследователска методология и аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Международно сътрудничество и развитие
 • Образование, наука и иновации
 • Регионално развитие
 • Сектори на информационното общество

 

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Международен бизнес и стратегии за развитие/ ECTS 6
 • Инвестиционен мениджмънт / Управление на ПЧИ/ ECTS 6
 • Глобализация и икономическо развитие/ ECTS 6
 • Език, култура и междукултурни разлчия/ ECTS 6

Избираеми

 • Бизнес среда и управление на фирмите в Близкия Изток/ Бизнес среда и управление на фирмите в Азия/ ECTS 6

Семестър 2

 • Проекти и междукултурни различия/ ECTS 6
 • Предприемачество в междукултурна среда/ ECTS 6
 • Дигитална трансформация на бизнеса/ ECTS 6
 • Устойчиво развитие и Корпоративна социална отговорност (КСО)/ ECTS 6

Избираеми

 • ЕС в глобалната икономика/ Бизнес среда и управление на фирмите на Балканите/ ECTS 6

Семестър 3

 • Магистърска теза/ ECTS 15

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение