Дигиталeн маркeтинг

Програмата отговаря на съвременните изисквания за подготовка на професионалисти в областта на дигиталния маркетинг в условията на бързо променяща се технологична и цифрова среда. Фокусът е насочен към разработването на онлайн стратегии за електронен бизнес, привличането задържането на потребители, приложение на социални медии, мобилни и нови технологии като инструменти за ефективен маркетинг. Формират се практически умения и компетенции за проследяване и измерване на онлайн маркетингови кампании, прилагане на аналитични услуги и уеб присъствие.

Форма на обучение: Задочна

 

Продължителност

 • 1 година (2 семестъра)

Придобивани компетенции

 • Управление на електронен бизнес
 • Управление на процесите на дигитална трансформация на бизнеса
 • Планиране и измерване на онлайн маркетингови кампании
 • Социални, комуникативни компетенции
 • Дигитални умения
 • Аналитично мислене

Кариерно развитие

 • Индустрия
 • Публичен сектор
 • Социална икономика
 • Финансов сектор
 • Аграрен бизнес

Възможности за продължаване във всички докторски програми на Международно висше бизнес училище

http://ibsedu.bg/bg/page/17-doktorski-programi

ECTS кредити: 75

Свържете с нас, ако имате въпроси!: Контакти МВБУ

Изучавани дисциплини/ ECTS кредити            

Семестър 1

 • Маркетингови стратегии/ ECTS 6
 • Въведение в дигиталните технологии и платформи/ ECTS 7
 • Онлайн маркетингови проучвания/ ECTS 6
 • Създаване и развитие на бизнес уебсайт/ ECTS 7
 • Интернет право/ ECTS 6

Семестър 2

 • Управление на фирмен блог и комуникации с блогъри/ ECTS 7
 • Маркетинг в социалните медии/ ECTS 7
 • Магистърска теза/ ECTS 15

Избираеми      

 • Маркетинг в търсещите машини/Мобилен маркетинг/ ECTS 7
 • Уеб метрика и планиране на дигитална кампания/Интернет реклама и продажби/ ECTS 7

Общо ECTS кредити: 75

Условия за кандидатстване.

Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен на висше образование "Бакалавър", съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование или "Магистър", с успех не по-малко от "добър".

Срокове:

 • Подаване на документи - 17 април 2019 - 23 юли 2019
 • Класиране - 24 юли 2019
 • Записване - 24 юли 2019 - 31 юли 2019

 

Документи за кандидатстване

 • Формуляр по образец на МВБУ - Формуляр.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър (по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б", от ЗВО) или магистър/оригинал и копие/или академична справка.
 • Есе на тема "Защо желая да се обучавам в избраната магистърска програма"
 • Документ за платена такса за кандидатстване - 30 лв.

 

Документи за записване

 • пакет докуметни по образец на МВБУ - 10 лв.
 • Диплома за завършено висше образование - бакалавър или магистър (оригинал и копие) или академична справка
 • четири снимки, паспортен формат
 • платена семестриална такса. 

 

Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ

 

Място на подаване на документите 

 • София - Център за дистанционно обучение(ЦДО), ул. Винсент ван Гог 7
 • Ботевград - Учебната сграда на МВБУ, ул. Гурко 14

 

Такси
Такса за кандидатстване 30 лв.
 
Семестриални такси за учебната 2018/2019 г.:
Магистърски програми на български език 900 лв.
Магистърски програми на английски език:
- за български граждани 1250 лв.
- за граждани на ЕС 1250 €
- за граждани на страни извън ЕС 2500 €
 
Таксата се внася по банковата сметка на МВБУ.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение