МВБУ връчи дипломитe на 1382 абсолвeнти от Випуск 2015

30 Ноември 2015

На 28 ноември 2015 г., събота, се проведе Официалната церемония по повод връчването на дипломите на „Випуск 2015“ на Международно висше бизнес училище в зала 3 на НДК в София.

В рамките на деня от 12.00 ч. и от 17.00 ч. се състояха две поредни церемонии, на които випускниците на Международно висше бизнес училище бяха заедно със своите преподаватели, състуденти и родители, за да изживеят заедно празника на своето дипломиране. Последователно залата изпълниха общо 1382 абсолвенти на Випуск 2015, от които 1132 студенти получиха своята бакалавърска степен и 250 - магистърска степен.

Празникът започна, както всяка година на този ден, с изслушване на крака на студентския химн Gaudeamus igitur и посрещане на академичното ръководство и  преподавателите, които випускниците дълго аплодираха. В искреното си и сърдечно обръщение към абсолвентите и техните родители, ректорът на МВБУ проф. д-р Руслан Пенчев пожела много здраве, успехи и нови мечти на абсолвентите на Випуск 2015.

Официалната церемония започна с връчването на дипломите за присъждане на академичните длъжности "професор" и  за образователна и научна степен "доктор” на преподаватели на МВБУ. Академичната длъжност „професор“ беше присъдена на д-р Георги Киров по професионално направление 3.7 Администрация и Управление (Информационно осигуряване на управлението), а образователната и научна степен „доктор“  по научна специалност „Икономика и управление“ беше присъдена на Даниела Георгиева, Цветелина Ненкова и Вергиния Стоянова.

Най-напред бяха връчени дипломите на студентите отличници на Випуск 2015: Христо Петков Илиев от специалност „Счетоводство и одитинг“,  Иво Сашев Миланов Велислава Валентинова Торчанова,  Елена Панайотова Монева, Виктория Божидарова Тачева и Мария Станиславова Славова – всички от специалност „Интернет  маркетинг“. След магистрите, своите дипломи получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол” ; специалност „Международни икономически отношения ”; специалност „Туризъм”; специалност „Управление и консултиране в международния туризъм“ и бакалаврите от „Бизнес администрация” (редовно и задочно). В първата церемония за деня своите дипломи получиха 690 випусници: от тях 156 завършилите образователно-квалификационна степен „Магистър” и 534 - образователно- квалификационна степен „Бакалавър”.  Отличникът на Випуск 2015  Христо Илиев, магистър от специалност „Счетоводство и одитинг“,  поднесе приветствие от името на випускниците с благодарност към ръководството, преподавателите и родителите.

На втората за деня церемония дипломи на Международно висше бизнес училище получиха 692 випусници: 94 завършили образователно-квалификационна степен „Магистър” и 598 - образователно- квалификационнастепен „Бакалавър”. Под аплодисментите на препълнената зала първи получиха дипломите си от ректора проф. д-р Руслан Пенчев двамата отличника от специалността „Управление на сигурността“ - Мариела Велкова Спасова и  Красимир Пенчев Петров. По традиция след всяко връчване на дипломите на магистрите и бакалаврите,  всички направиха общата снимка на випуска с академичното ръководство и преподавателите на МВБУ.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение