Събраниe на Студeнтски съвeт

10 Февруари 2016

Уважаеми студенти,

На 24 февруари 2016 от 12:30 часа в Център за дистанционно обучение, в зала 1.2 ще се проведе събрание на Студентски съвет, на което може да присъства всеки от Вас.

На събранието ще се проведе избор на

  • Председател
  • Заместник председател
  • Членове на Студентския съвет.

С цел избор на най-подходящите представители  е желателно присъствието на всички.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение