Посeщeниe на Експeртна група на НАОА на 16.02.2016г.

11 Февруари 2016

Уважаеми колеги,

на 15-ти и 16-ти февруари 2016 г. Експертна група на НАОА е на посещение в Международното висше бизнес училище във връзка с програмна акредитация на докторските програми „Администрация и управление (Бизнесадминистрация)“ от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“; „Икономика и управление (Индустрия)“ от професионално направление 3.8 „Икономика“; и „Икономика и управление (Туризъм)“ от професионално направление 3.9 „Туризъм“.

В тази връзка на 16 февруари 2016 г. в заседателна зала на ЦДО към МВБУ от 13.30 часа ще се проведе свободен прием на Експертната група с докторанти, преподаватели и служители.

От ръководството: София, 10.02.2016 г.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение