Награда за студeнт от МВБУ от чeтвъртото изданиe на Националния студeнтски конкурс за най-добра разработка на туристичeска тeматика

30 Май 2016

Петя Иванова,  специалност „Туризъм”, IV курс спечели трета награда за разработката си „Влажните зони в България и туристическото им използване“ в съревнование с представители от  шест университета в страната.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение