Есeнна сeсия на постоянно дeйстващия симпозиум на МВБУ

20 Юли 2016

Уважаеми колеги,
Есенната сесия на постоянно действащия симпозиум на МВБУ ще бъде открита на 19.10.2016 г. (сряда) от 18.00 часа в зала 1.1. на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на бул. Васил Левски 138 с представянето на книгата на проф. д-р Теодора Георгиева "Източници на иновативен растеж".
Второто заседание на Есенната сесия ще се проведе на 23.11.2016 г. (сряда) с представянето на книгата на доц. д-р Стела Балтова "Глобализация на бизнеса".
Зам. ректор по НИД

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение