Туристичeска борса по Културeн туризъм

14 Октомври 2016

На 17-18.10.2016г. в EXPO център ще се проведе поредната туристическа борса по Културен туризъм. За студентите от специалност Туризъм входът ще е безплатен. За целта те трябва да се регистрират по следния начин: регистрация

Избира се профил Student и на Brand Name& Company Name се пише името на ВУЗ-а.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение