Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката в МВБУ

20 Октомври 2016

На научната сесия на постоянно действащия семинар на тема "Съвременни тенденции в развитието на науката", проф. д-р Теодора Георгиева представи монографията "Източници на иновативен растеж".

Семинарът се проведе в сградата на МВБУ - ЦДО София на 19.10.2016 г. от 18:00ч. в зала 1.1

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение