Проeкт "Студeнтски практики - фаза 1"

21 Октомври 2016

Уважаеми студенти,

Във връзка със стартирането на Проект  „Студентски практики – фаза 1“ при МВБУ – Ботевград, имаме удоволствието, да ви поканим на иформационна среща, на 25.10.2016 г. /Вторник/ в зала 2.1 от 12.00 до 13.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 138.

Подробна информация  - Студентски практики - фаза 1

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение