Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката - втора сeсия

08 Ноември 2016

Уважаеми колеги,

Второто заседание на Есенната научна сесия на постоянно действащия семинар „Съвременни тенденции в развитието на науката“ в МВБУ ще се проведе на 23.11.2016 г. (сряда) от 17.30 часа в зала 1.1. на Центъра за дистанционно обучение на МВБУ на бул. „Васил Левски“ 138 по темата "Глобализация на бизнес услугите", представена от доц. д-р Стела Балтова.

Зам. ректор по НИД

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение