Сeминар - EIQUAS

10 Януари 2017

На 09.01.2017 г. проф. д-р Руслан Пенчев и доц. Соня Милева, взеха участие в семинар,   организиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), във връзка с  европейски проект за развитие на вътрешните системи за качество:  EIQUAS. В консорциума на проекта участват Акредитационните агенции и комисии на Полша, Португалия, Словения и България, както и десетки избрани висши училища от тези държави.

Началото на проекта беше дадено на 13.12.2014 г. във Варшава, а в края на този месец, отново във Варшава, ще се състои заключителната и отчетна среща по проекта

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение