Сeминар "Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката"

30 Януари 2017

Най-учтиво Ви каним на предстоящата научна сесия на постоянно действащия семинар на тема „Съвременни тенденции в развитието на науката“, на който проф. д-р Галина Младенова ще представи монография „Клиентоцентричност в банкирането на дребно“.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение