Трудова рeализация

23 Февруари 2017

В изпълнение на сключеното споразумение между Агенцията по заетостта и МВБУ за сътрудничество и съвместна дейност за осигуряването на възможност за учене и работа на всеки млад човек на 22.02.2017г. в сградата на МВБУ в Ботевград се проведе информационна среща, на която служители от Дирекция „Бюро по труда“-Ботевград запознаха студентите задочно и редовно обучение с новите възможности за трудова реализация, включително свободните работни места и обявените места от Европейските служби по заетост. Повече информация:

 

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение