XII-та Мeждународна конфeрeнция на GUIDE (Global Universitites ind distance education)

21 Март 2017

На тема “Онлайн обучение в 21-ви век: практика, проблеми и перспективи“  се проведе в Орландо от 15 до 17 февруари, 2017 г. В нея взеха участие представители на известни университети в областта на дистанционното обучение.

Международното висше бизнес училище беше представено от Проф. д-р Руслан Пенчев, Ректор, който адресира темата за подобряване на системата за стандартизирано качество в електронното обучение.

Бяха обсъдени също така и иновативни нови технологии, както и практически казуси, свързани с използването на социалните мрежи и игрите като средство за обучение.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение