Проeкт Тeхностарт 3

12 Април 2017

Министерство на икономиката  обяви Национален конкурс по проект Техностарт 3.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани, в най-ранния етап от предприемаческия цикъл,  чрез  разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране, или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

Крайният срок за подаване на документи е 29.05. 2017 година, вкл.

За повече информация:

http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение