Покана

26 Април 2017

Във връзка с институционалната акредитация на МВБУ и посещение на експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация  (НАОА) Ви каним да участвате в планираната среща с настоящии бивши студенти, докторанти и специализанти на МВБУ, която ще се състои на на 04.05.2017 г. от 16,00 ч  до 17 ч в зала 4.1 на ЦДО – София, бул. Васил Левски 138.

От ръководството на МВБУ

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение