Мeморандум за сътрудничeство

28 Април 2017

Водени от стремежа за развитие на човешкия капитал в България, за формиране на  високо образовани и квалифицирани специалисти, разрешаване на проблемите на пазара на труда и системата на образованието и професионалната квалификация, ефективна интеграция в европейската и глобалната икономика Международно висше бизнес училище и Българската стопанска камара – Съюз на българския бизнес сключиха меморандум за сътрудничество за анализ и осигуряване потребностите на българския бизнес от човешки ресурси със съвременни и  адекватни компетенции в областта на туристическата индустрия, управлението и администрацията.

Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, обединяваща браншови, регионални и други организации. В своята над 36-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение