Съврeмeнни тeндeнции в развитиeто на науката

29 Юли 2017

На 12.07.2017 г. в ЦДО се проведе шеста поредна научната сесия на постоянно действащия семинар на тема "Съвременни тенденции в развитието на науката" с лектор проф. д-р Руслан Пенчев на тема "Бенчмаркинг при управлението на проекти".

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение