Члeнство на МВБУ в eвропeйската организация CercleS

19 Септември 2017

Одобрено е членството на МВБУ (съответно ЦЕО) в европейската организация CercleS, www.cercles.org (от месец септември 2017 г.) Организацията включва 350 езикови центъра, катедри, институти, факултети в областта на висшето образование от 22 страни, отговорни за обучението по съвременни езици. Обхванати са около четвърт милион студенти, изучаващи всички главни езици на света. Организацията е отдадена на съблюдаването на европейските и световните стандарти в областта на езиците.

Целите на организацията са:

  • Да подкрепя институциите в обучението по съвременни езици;
  • Да подкрепя научните изследвания в областта на езиците на международно равнище;
  • Да окуражава международното и интердисциплинарното сътрудничество между езиковите центрове;
  • Да подкрепя езиковите центрове в изпълняването на техните цели.

 

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение