Наградeни на Националeн студeнтски конкурс дипломни работи в ОКС „магистър“ на студeнти от Мeждународно висшe бизнeс училищe

24 Ноември 2017

В периода 25-27.10.2017 г. под патронажа на Picanol HB (Белгия), Karl Mayer (Германия) и домакинството на „Мак“ЕАД, с участници от България, Белгия, Германия, Индия, Италия, Франция и др. се проведе XIX-та Международна конференция „Традиции и иновации в текстила и облеклото“.

На традиционно проведения в рамките на конференцията национален конкурс за студентски дипломни работи и проекти, организиран от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, със съдействиети на ТУ-София и Българска академия на науките, дипломните работи в ОКС «Магистър» на студенти от Международно висше бизнес училище бяха оценени високо и наградени:

Светла Иванова Генова - Магистърска програма „Иновации и предприемачество“, Дипломна работа на тема: „Иновационни решения в текстилния сектор в България“ - Удостоверение

Веселина Паунова-Пенева - Магистърска програма „Управление на проекти“, Дипломна работа на тема: „Повишаване конкурентоспособността при производството на облекло чрез модернизиране на техническото оборудване (на примера на „Маринели Билд“ ЕООД)“ - Удостоверение

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение