КОНИКА МИНОЛТА - Meждународeн унивeрситeтски конкурс

29 Ноември 2017

Студенти от специалности „Международен бизнес“ и „Предприемачество и иновации“ на МВБУ, под ръководството на гл. ас. д-р Даниела Георгиева и проф. д-р. Теодора Георгиева (зам. ректор по НИД), подготвят проектни предложения за участие в КОНИКА МИНОЛТА международен университетски конкурс. Конкурсътсе провежда за втора поредна година, като студенти от МВБУ ще участват с проектни предложения за първи път. Целта на конкурса е студентите да анализират определени информационни работни потоци в рамките на тяхната университетска организация и да представят предложения за подобрението им. Участниците в екипите ще получат сертификат за участие, както и покана за Национална наградна церемония, която ще се проведе през март 2018 г. Наградата за екипа на националния победител e участие в тридневно Международно наградно събитие през април 2018 г., където студентите ще имат възможността да представят и защитят проектната си идея пред международно жури.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение